Nanvans

Nanvans

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน

จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศเหนือและตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 15 อำเภอ 99 ตำบล 890 หมู่บ้าน คืออำเภอ 1.เมืองน่าน 2.แม่จริม 3.บ้านหลวง 4.นาน้อย 5.ปัว 6.ท่าวังผา 7.เวียงสา 8.ทุ่งช้าง 9.เชียงกลาง 10.นาหมื่น 11.สันติสุข 12.บ่อเกลือ 13.สองแคว 14.ภูเพียง 15.เฉลิมพระเกียรติ

ตราและคำขวัญประจำจังหวัดน่าน

ตราประจำจังหวัด: รูปพระธาตุแช่แห้งประดิษฐานบนหลังโคอุศุภราช. ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกเสี้ยวดอกขาว ต้นไม้ประจำจังหวัด: กำลังเสือโคร่ง คำขวัญประจำจังหวัด: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่เก่าแก่แห่งนึงของจังหวัดน่าน ขึ้นชื่อในด้าน ขึ้นชื่อในด้านของลววดลายฝาผนัง หรือที่ได้ยินกันว่า หนุ่มกระซิบรักบันลือโลก อันเลืองชื่อ เป็นศิลปะแบบไทยลื้อ มีความงดงาม และภายในภาพบอกเรื่องราวของการใช้ชีวิตในอดีตของชาวจังหวัดน่าน อยู่ใกล้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน หากใครชื่นชอบ ศิลปะฝาผนังก็สามารถมาเที่ยมชมความงดงามของฝาผนังได้ที่วัดภูมินทร์

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่ที่ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ห่างตากคัวเมืองน่านไม่ไกลเท่าไหร่ สามารถเดินทางได้โดยใช้เวลาจากตัวเมืองหากรถไม่ติดมาก ประมาณ 15 นาที เพราะจะต้องขึ้นเขาเล็กน้อยเพื่อเดินทางเข้าไป หลังจากที่ขึ้นไป ก็จะเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของจังหวัดน่าน สามารถมองเห็ฯได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีไรอีกมากมาย ให้ทุกท่านได้เดินทางกัน มีทั้งวิว ทั้งความสวยงาม อีกมากมาย

ต้นดิกเดียม วัดปรางค์

ต้นดิกเดียม วัดปรางค์ หากใครที่มาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน แล้ว ยังต้องการท่องเที่ยวชมต้นไม้ที่มีชื่อในจังหวัดน่านคงหนีไม่พ้น ต้นดอกเดียม ซึ่งต้นไม้นี้ เวลาเราสัมผัสตัว จะทำให้รู้สึกเหืมอนว่ามันเคลื่อนไหวได้ด้วย ทำให้มีความน่าสนใจ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาท้าพิสูจน์กัน หากใครมาเดินทางท่องเที่ยวน่าน แล้วต้องไม่พลาดนะครับ ที่สำคัญยังเป็น 1 Unseen in Thailand ของประเทศไทยที่น่าสนใจ เห็นแบบนี้แล้วคงต้องการเดินทางไปกันแน่นอนครับ

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อยู่ใกล้กับตัวเมืองน่าน อยู่ตรงกันข้าม อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และอีกฝั่งด้านขวา ของวัดภูมินทร์ อยู่ตรงกลางเวียง ที่มีวัดที่สำคัญใกล้ๆกัน ภายในวัด เป็นสถานที่ที่มีวัตถุมงคล ให้เช่า หากใครไม่อยากเดินทางมาไกล ก็สามารถเดินทางมาเช่าที่นี่ได้ มีทั้งยันต์วัดที่สำคัญของจังหวัดน่านที่ไม่ต้องเดินทางไกล และที่สำคัญ ยังมีอีกสถานที่นึงคือตรงกัวหลักเมืองน่าน ภายในวัดเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย

วัดมิ่งเมือง และเสาหลักเมืองน่าน

วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็น เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน มีความลวดลายอันสวยงาม เหมาะสำหรับการเดินทางมาถ่ายรูป เพราะสวยมากๆ